Privacybeleid

1. Deze website wordt beheerd door e-carmarket.

Wanneer u deze internetsite bezoekt kan e-carmarket persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. e-carmarket zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en indien nodig alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door e-carmarket met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

2. Doeleinden van gegevensverwerking.

e-carmarket verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen.

3. Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat e-carmarket via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin e-carmarket tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan e-carmarket uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

4. Cookies

e-carmarket mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en e-carmarket is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd . Niettemin is het gebruik van het open domein (http://www.e-carmarket.nl) wel mogelijk zonder cookies. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

5. Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is duidelijk niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

6. Wijzigingen Privacy Statement

e-carmarket behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Lekkeraandestekker.nl

Lekkeraandestekker

Lekkeraandestekker.nl is de site over het rijden van een elektrische scooter

Bezoek nu!

Solar Top 50

Solar Top 50

Help E-Carmarket aan een mooie positie in de Solar Top 50

Bezoek nu!

Foto's